• Subcribe to Our RSS Feed

"MK IT AS skal med lokal tilhøyrsle, høg kompetanse og god kjennskap til kunden sitt behov tilby rådgjeving innan IT og sal av IT-relaterte tenester og produkt i Luster og indre Sogn."

Om Føretaket

MK IT AS er eit nyskipa føretak som held til på pyramiden kjøpesenter i Gaupne, Luster Kommune. Magne Kvalsøren er Dagleg leiar og konsulent.

Les meir »

Tenester / Produkt

Me er eit IT-selskap med kompetanse innan fagområda data og kommunikasjon. me kan bistå med prosjektering, installasjon, drift og service av IT-løysingar.

Les meir »

Stilling ledig

Grunna aukande oppdragsmengde søkjer me etter IT-konsulent, deltid for snarleg oppstart

Les meir »