Me skaper tryggheit | fleksibilitet | effektivitet |

MK IT AS skal med lokal tilhøyrsle, høg kompetanse og god kjennskap til kunden sitt behov tilby rådgjeving innan IT og sal av IT-relaterte tenester og produkt i Luster og indre Sogn.

Tenester Kontakt oss
Om MK IT AS

Om Føretaket

Småbedrifter utan eigen IT-avdeling er hovudsatsinga, men me betener og privatkundar. Føretaket held til på Pyramiden kjøpesenter i Gaupne, Luster Kommune. Dagleg leiar og konsulent Magne har dei siste 13 åri jobba i …